Nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy.

 • Witkowice - sprzedaż działek
 • Polanka Hallera - sprzedaż działek budowlanych
 • 01
 • 02
/ 02
 • Witkowice - sprzedaż działek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dożynkowej 61 objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00530280/5 oraz nr KR1P/00530278/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 – obręb 26 Kraków – Krowodrza oraz działki nr 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza, o łącznej powierzchni 115419 m2.

 • Polanka Hallera - sprzedaż działek budowlanych

  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, o łącznej powierzchni 8884 m2. Nieruchomość jest zabudowana połową budynku na części działki 307/10. Działki 307/10 i 307/11 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN, działki 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20 i 307/21 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług – symbol planu MU, wszystkie działki są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (Uchwała Nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016r. Rady Miejskiej w Skawinie).